Brachychiton acerifolius

Illawarra Flame Tree & Griffith Pink